Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Văn Can
Thứ năm, 4/3/2021, 14:37
Lượt đọc: 122

Về tổ chức thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo.

Xem Văn bản số 589/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo theo đường link dưới:

https://f1.hcm.edu.vn//data/hcmedu/kehoachtaichinh/attachments/2021_3/cv_589_030321_hd_thuc_hien_cac_khoan_thu_nh20-21_sau_thoi_gian_ngung_den_truong_33202113.pdf

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88