Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Văn Can
Thứ sáu, 26/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 220

Môn Tin học - 3 Khối 10, 11 và 12

Các em xem Video bài học theo link đính kèm:

 

Tin học 10 - BÀI 15 LÀM QUEN OPENOFFICE WRITER

https://www.youtube.com/watch?v=cgMVMLpLQA8&list=PLGao3zcnmnLoDkD0_aKQ-qq9qf4R0RI0b&index=2

 

NGhề 11 - Bài 15: LỌC DỮ LIỆU

https://www.youtube.com/watch?v=QsMGw004sAU&list=PLGao3zcnmnLoDkD0_aKQ-qq9qf4R0RI0b&index=1

Tin học 11 - Bài 15: Thao tác với tệp

https://youtu.be/SlvhgXDQREk

 

Tin học 12 - BÀI 9: Bao Cao va ket xuat bao cao

https://www.youtube.com/watch?v=Zsa3NZeUvu4&list=PLGao3zcnmnLoDkD0_aKQ-qq9qf4R0RI0b&index=3

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87