Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Văn Can
Thứ năm, 25/2/2021, 7:29
Lượt đọc: 79

Môn Sinh - Lớp 11 - Bài 24, Bài 26, Bài 27

Các em xem Video bài học theo link đính kèm:

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">BÀI 24 ỨNG ĐỘNG</yt-formatted-string>

https://www.youtube.com/watch?v=Y9PTJL5Gz4s&list=PLGao3zcnmnLrkYNSmtVJX3L-xT2mEC3Ls&index=2

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">SINH 11 Bai 26 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT</yt-formatted-string>

https://www.youtube.com/watch?v=FYieSfFxUYE&list=PLGao3zcnmnLrkYNSmtVJX3L-xT2mEC3Ls&index=4

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">SINH 11 BÀI 27 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT TT</yt-formatted-string>

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">https://www.youtube.com/watch?v=rtzZ_rbQyGU&list=PLGao3zcnmnLrkYNSmtVJX3L-xT2mEC3Ls&index=3</yt-formatted-string>

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88