Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Văn Can
Thứ bảy, 15/1/2022, 8:6
Lượt đọc: 55

Đề và Đáp án kiểm tra cuối học kì 1 khối lớp 10 (năm học 2021-2022)

File thứ 1: k10-de-kt-be_15120228841.docx
File thứ 2: k10-ma-tran-be_15120228841.xlsx
File thứ 3: 2021-hk102201_15120228841.doc
File thứ 4: 2021-hk102202_15120228841.doc
File thứ 5: 2021-hk102203_15120228841.doc
File thứ 6: 2021-hk102204_15120228841.doc
File thứ 7: 2021-hk102dapancacmade_15120228841.xlsx
File thứ 8: 2021-hk13dapan-lichsu10_15120228841.xlsx
File thứ 9: 2021-su-10-hk13301_15120228841.doc
File thứ 10: 2021-su-10-hk13302_15120228841.doc
File thứ 11: 2021-su-10-hk13303_15120228841.doc
File thứ 12: 2021-su-10-hk13304_15120228841.doc
File thứ 13: 10ma-tran-hoa-khoi-10-hk1-21-22_15120228841.xlsx
File thứ 14: 2021-hk14401_15120228841.doc
File thứ 15: 2021-hk14402_15120228841.doc
File thứ 16: 2021-hk14403_15120228841.doc
File thứ 17: 2021-hk14404_15120228841.doc
File thứ 18: 2021-hk14dapancacmade_15120228841.xlsx
File thứ 19: 2021-hk1500501_15120228841.doc
File thứ 20: 2021-hk1500502_15120228841.doc
File thứ 21: 2021-hk1500503_15120228841.doc
File thứ 22: 2021-hk1500504_15120228841.doc
File thứ 23: 2021-hk1500dapan-diali10_15120228841.xlsx
File thứ 24: 2021-hk1006601_15120228841.doc
File thứ 25: 2021-hk1006602_15120228841.doc
File thứ 26: 2021-hk1006603_15120228841.doc
File thứ 27: 2021-hk1006604_15120228841.doc
File thứ 28: 2021-hk1006dapancacmade_15120228841.xlsx
File thứ 29: 2021-hk17701_15120228841.doc
File thứ 30: 2021-hk17702_15120228841.doc
File thứ 31: 2021-hk17703_15120228841.doc
File thứ 32: 2021-hk17704_15120228841.doc
File thứ 33: 2021-hk17dapancacmade_15120228841.xlsx
File thứ 34: 8801-tienganh-10_15120228841.docx
File thứ 35: 8802-tienganh-10_15120228841.docx
File thứ 36: 8803-tienganh-10_15120228841.docx
File thứ 37: 8804-tienganh-10_15120228841.docx
File thứ 38: dapanexcelappqm_15120228841.xlsx
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87