Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Văn Can

Điạ chỉ: 173 Phạm Hùng Phường 4 Quận 8

Điện thoại: 089504640-089500908

Hiệu Trưởng

Nguyễn Tấn Sĩ
Nguyễn Tấn Sĩ

Ngày sinh: 19/6/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Thầy Nguyễn Tấn Sĩ giữ chức vụ Hiệu trưởng từ 01/10/2020
Trương Thị Thanh Thủy
Trương Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 12/9/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Tốt nghiệp ĐHSP

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Cô về hưu từ cuối tháng 9/2020

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 15/12/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Lê Thị Thính
Lê Thị Thính

Ngày sinh: 8/1/1987

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hóa

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Trần Văn Thoa
Trần Văn Thoa

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng